Límbic t’ajuda a caminar per a que puguis fer el teu camí.

Dificultats de l’aprenentatge i psicoteràpia infantojuvenil i adults. Sessions presencials i en línia.

Des de Límbic ens comprometem a acompanyar-te per millorar el teu desenvolupament emocional, cognitiu i/o educatiu brindant eines per potenciar la teva autonomia i benestar.
Creiem que cada persona és diferent, de manera que les solucions també ho han de ser. Així, fem tractaments individualitzats, tenint en compte els potencials de cada persona i utilitzant-los per superar les seves dificultats.

Reeducació psicopedagògica

Tractem els obstacles que afecten els resultats acadèmics i impacten emocionalment, generant un autoconcepte acadèmic baix.

$

Mètode Glifing

Tractament intensiu per superar dificultats amb la lectura i escriptura a través de videojocs.

$

Teràpia infantil i juvenil

Acompanyem en les dificultats que sorgeixen durant la infantesa o l’adolescència i impedeixen un bon desenvolupament personal, malestars propis i en l’entorn.

$

Teràpia d’adults

Brindem eines per ajudar en moments de crisi que ens fan sentir que perdem el control de la nostra vida i fins i tot la nostra identitat.

$

Teràpia familiar i de parella

Ajudem a identificar patrons disfuncionals en les relacions, brindant eines per millorar la comunicació i la solució de conflictes.

$

Evaluació i diagnòstic

Es valora el funcionament emocional, cognitiu, conductual i educatiu per identificar la dificultat i saber com ajudar-lo amb una intervenció més completa.

$

Sobre mI

Lic. Sara Ojeda

Sara Ojeda

Col·legiada pel Col·legi Oficial
de Psicologia de Catalunya (COPC)
amb número 25701

Sóc llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona i màster en psicologia general sanitària per la Universitat Ramon Llull. Sóc experta en Trastorns de l’aprenentatge, Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense i Trastorns de la conducta per Fundació Adana.

He dedicat la meva carrera laboral a treballar amb nens/es, adolescents i adults a l’àmbit educatiu i clínic. El meu objectiu principal és guiar i acompanyar els meus pacients en el procés de canvi i construcció, sempre des de la proximitat i l’empatia. És important generar un vincle segur i que les persones se sentin relaxades i en un espai lliure de judicis de valor.

M’enorgulleix la meva professió. La meva recompensa és la favorable evolució del pacient. Ajudar les persones a avançar, m’ajuda a créixer com a professional i persona.

Material Psico-pedagÒgic

}

Horari

DESCARREGAR

U

Cerca els errors

DESCARREGAR

El meu monstre

DESCARREGAR

u

Desxifrant enunciats

DESCARREGAR

El procés de comprensió lectora

DESCARREGAR

Guia dol infantil

DESCARREGAR

Guia dislèxia infantil

DESCARREGAR

r

Guia dislèxia ESO

DESCARREGAR

Targetes tabú

DESCARREGAR

Guia dislèxia en cicles batxillerat

DESCARREGAR

Drets assertius

DESCARREGAR

Passos d'estudi

DESCARREGAR

Límbic Fachada
Espacio Límbic
Espacio Límbic
Espacio Límbic
Espacio Límbic

Reeducació  psicopedagògica

 

A través d’una intervenció personalitzada, ajudem a superar les dificultats que interfereixen en l’aprenentatge dels infants i poden afectar emocionalment, generant frustració, ràbia, tristesa, etc. D’aquesta manera, acompanyem a crear estratègies buscant aprofitar els potencials personals, fomentant l’autonomia.

 

Què treballem?

  • Dificultats en l’atenció i la concentració.
  • Dificultats en organització i planificació.
  • Dificultats en lectura, comprensió, expressió escrita i escriptura.
  • Dificultats en matemàtiques.

PRESENCIAL / EN LÍNIA

Mètode Glifing

Les dificultats en la lectura, comprensió lectora i ortografia afecten gairebé totes les matèries escolars. Per això és important tractar-les i evitar que generin malestars emocionals.

 

Què és el Mètode Glifing?

Entrenament personalitzat que ajudarà el nen a millorar el seu nivell acadèmic i emocional, augmentant-ne l’autoestima i l’autoconcepte acadèmic.

En què consisteix?

Sessions de 15 minuts, des de casa amb ordinador o tauleta, entre 4 i 5 dies a la setmana, amb acompanyament constant i una sessió al mes presencial o en línia.

PRESENCIAL / EN LÍNIA

Teràpia infantil i juvenil

 

Les primeres etapes de la vida són difícils. Afrontem milers de situacions amb pocs recursos atesa la nostra escassa experiència que generen grans càrregues emocionals com pors, inseguretats, timidesa, baixa autoestima, ansietat, etc.

 

Què permet la teràpia?

Conèixer-se un mateix i guanyar seguretat, oferint eines per donar solució a les problemàtiques, generant una actitud resilient que l’acompanyarà al llarg de la vida. Per a aquesta construcció, és fonamental treballar conjuntament amb l’escola/institut i la família

PRESENCIAL / EN LÍNIA

Teràpia d’adults

 

Durant la vida es presenten situacions que aconseguim afrontar sols, però hi ha moments en què no podem trobar la causa del nostre malestar i ens fan sentir que perdem el control de la vida i fins i tot la identitat.

 

Què es la psicoteràpia?

Procés d’autoconeixement que permet desfer el garbuix d’emocions que sentim i identificar patrons o construccions que, davant d’un o diversos problemes, ens resulten inadequats; ajudant a generar noves estratègies per enfrontar-los de manera més sana i resilient.

PRESENCIAL / EN LÍNIA

Teràpia familiar o de parella

 

Moltes vegades a les famílies o parelles es generen dinàmiques inconscients que ens fan exercir rols que no ens agraden i amb els quals ens sentim incòmodes. Això produeix conflictes en la relació i la convivència.
A teràpia identifiquem aquests patrons disfuncionals junts i us donarem les eines necessàries per canviar-los. Es generaran noves maneres de relacionar-se, comunicar-se i solucionar els conflictes, per poder viure una relació sana i propera, on la llar es converteixi en un espai segur i tranquil.

PRESENCIAL / EN LÍNIA

Evaluació i diagnòstic

 

L’exploració neuropsicològica, mitjançant instruments estandarditzats, avalua les àrees emocional, cognitiva, conductual i educativa de la persona, i els seus punts forts i febles. D’aquesta manera, podrem fer una intervenció individualitzada i un tractament adequat en tots els àmbits: col·legi, casa i centre.

 

Avaluem:

  • Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, TEL).
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDAH).
  • Dificultats conductuals.
  • Trastorns de l’estat d’ànim (ansietat, depressió).

PRESENCIAL / EN LÍNIA